Support

Locus TMS har en egen supportorganisasjon for å bistå våre kunder når eventuelle problemer oppstår

Mandag - fredag (alle virkedager) 08:00 - 16:00

Tlf: +47 33 48 42 02

E-post: help@locus.no

Helpdesk og 1. linjesupport

Alle henvendelser blir besvart per telefon og/eller e-post, samtidig som det legges ut i vårt supportsystem som våre kunder har tilgang til.

Supportsenteret kan nås på http://help.locus.no

Supportavtaler

Locus tilbyr supportavtaler som kan inneholde maskinvaresupport, programvare support, forebyggende vedlikehold, brukerstøtte og opplæring.

Varer til Locus TMS

Pakker sendes til Locus Solutions AS avd. TMS, Postboks 2087, 3208 Sandefjord.