transport

NY CASESTUDIE: Log:nett - Navet for all transportinformasjon

– Log:nett med EDI-utveksling fra Transportnett er navet for all transportinformasjon til våre transportører. Uten denne tjenesten måtte vi håndtert sendings-, kolli- og vareinformasjon manuelt, sier IT-ansvarlig Roger Tangen i Onninen AS. – I vår digitale hverdag ville det få dramatiske følger for lønnsomheten.

 

Logistikksjef Tom Mathisen og ansvarlig for transport og utvikling Egil Thoner i Onninen deler Tangens synspunkter. – Skjer det en glipp kan vi i verste fall få straffegebyr. Med Log:nett unngår vi dette, understreker de.

 

4. mai i 2015 gikk Log:nett og SAP på lufta. – Vi er fortsatt i en tidlig fase, og har derfor ennå ikke noen sammenlignbare tall på besparelser. Det har vært noen mindre utfordringer, som er løst tilfredsstillende og uten nedetid.  Prosjektet har vært vellykket, forteller Thoner.

 

Stor elektrogrossist

Onninen er en av Norges største elektrogrossister, med leveranser mot elektro installasjon, elverk, VVS, VA, entreprenører, industri, offshore og offentlige virksomheter. Onninen ble etablert i 1913 og er et familieeid finsk selskap. Det har 2800 medarbeidere og 139 utsalgssteder i Finland, Sverige, Norge, Russland, Polen og Baltikum. I 2014 omsatte gruppen for 1,522 milliarder EURO.

 

Forespørsel

Høsten 2014 sendte Onninen forespørsel til flere leverandører av transportadministrative systemer (TMS). Her ble krav og forventninger beskrevet i detalj. – Etter en intern evaluering landet vi på Transportnetts løsning med EDI-utveksling. Leverandøren har dyp faglig kompetanse på sitt fagfelt og samarbeider med våre transportører, sier Mathisen og Thoner. – Vi var sikre på at deres kompetanse ville komme Onninen til nytte. Så langt har de etterlevd våre forventninger.

 

Integrasjon

Onninen benytter ERP-systemet til SAP med lager- og transportmodul. Integrasjonen mellom Transportnett og SAP er bygd opp som en SAAS løsning. Ruteplanlegging, plukking, pakking, merking med SSCC-etiketter og avslutning av ruter , utføres i SAP. Log:nett er en EDI-meldingsutveksler til våre transportører med sendings-, kolli- og vareinformasjon.  Umiddelbart etter mottatte EDI-meldinger, kvalitetssikres disse og videresendes til transportørene, sier Tangen.

 

Konfigurert innhold

– Når en forsendelse sendes til kunde, vil basis data for innholdet i forsendelsen vises i Log:nett og legges i en mellomlagringsdatabase hvor vi kan spore forsendelsen ned på kollinivå i en track and trace løsning. Deretter sendes EDI-meldinger til transportør, sier Tangen.

Utover dette har Onninen syv distribusjonsbiler hvor Transportnett sin app-løsning benyttes. Sjåførene har lastet denne ned på sine smarttelefoner. Telefonene brukes til å skanne varer ved opplasting på sentrallageret og utlevering til kunde. Mottager signerer på mottatt forsendelse i displayet i smarttelefonen. Informasjonen sendes elektronisk til Transportnetts database og er sporbart via Onninens datasystemer.

 

Innholdsfortegnelse

– Log:nett har en direkte link mot våre kunder. Vi kan via vår web-butikk spore hvor varene befinner seg. Sporingsinformasjonen går inn i Log:nett og sendes til aktuell transportør. Detaljer som vises i sendingsinformasjon vil være forsendelsesnummer, SSCC-nummer, artikkelnummer og kvantum.

 

Forenkler hverdagen

– Log:nett har forenklet hverdagen for våre transportører og medarbeidere på ordrekontoret, sier Thoner. – Transportnett har ansvaret for kommunikasjon og integrasjon mot transportører. Når kolliene skannes inn på terminal, er forsendelsen sporbar for Onninen og våre kunder.

 

Raskere kundehenvendelser

– Med Log:nett kan vårt ordrekontor svare raskere på kundehenvendelser, bekrefte om varene er sendt ut og om det er riktig vare som kunden har mottatt. Onninen kan via en link gå inn i Log:nett for å se hvor varene befinner seg geografisk. Våre egne biler benytter funksjonaliteten i Log:nett med bl.a. sporing, GPS og signatur.

 

Jobbe smartere

Med Log:nett arbeider Onninen smartere. – Dette er en modulbasert TMS-løsning som settes sammen i forhold til kundenes ønsker og behov. Onninens behov er å gi våre kunder riktig sporings- og skanningsinformasjon. I tillegg skanner vi egentransport samt lager egne sendinger. Skal f.eks. markedsavdelingen sende ut reklamemateriell til butikk, opprettes en sending direkte i Log:nett. sier Tangen. – Tilbakemeldingen fra Log:nett brukerne er meget bra. Dette er absolutt en plattform å bygge videre på i forhold til eksterne aktører, avslutter han.

Transportnett er stolte av å ha med Onninen på laget og vi gleder oss til veien videre!

 

 

 

SERVICENORDENGROS HAR VALGT TRANSPORTNETT

De kom til oss med et ønske om kontroll på avganger og skanning. Samt å kunne automatisere sending av oppdrag til eksterne transportører.

Dette har vi løst ved å gi dem:

 • Kontroll over utgående varer
 • Kontroll på rett prising fra eksterne transportører
 • Kontroll på leveringsstatus – samt mulighet for sjåfør å sjekke at alle varer er med på ruten.
 • Kontroll på om fraktbrev fra eksterne kunder leveres inn av sjåføren for fakturering
 • Autoprinting i henhold til ekstern transportør og  sine krav til etiketter
 • Autoprinting av etiketter etter plukk
 • Rutesetting for automatisk filoverføring til eksterne transportører
 • Integrasjon mot Consafe WMS
 • tn:distribute app
 • Web-ordre bestillingsside for eksterne kunder
 • Fil integrasjon fra eksterne kunder
 • Utsendelse til bil via tn:distribute for innhentingsoppdrag

Vi ønsker dere lykke til videre!