edi-meldinger

PRODUKTNYHET: Elektronisk kjøreseddel

Transportnett AS har utviklet skytjenesten tn:driver, en elektronisk kjøreseddel, for ulike typer transport. tn:driver er i hovedsak for deg som har kranbiler, biler på timer og transport av masse. – Vi har store forhåpninger til at tjenesten vil erstatte bruk av manuelle kjøresedler, sier daglig leder Jan Ole Hansen i selskapet.

– Alle sjåfører som kjører på timer og som fyller ut kjøresedler, vil ha stor nytte av skytjenesten, sier Hansen. Han kan fortelle at tn:driver er linket opp mot sjåførens nettbrett eller smarttelefon. – Når de taster inn opplysninger i kjøreseddelen, sendes den online til transportsystemet og videre til regnskapssystemet.

Fjerner flaskehalsen

70 til 80 prosent av norske sjåfører fyller fortsatt ut kjøresedlene manuelt. Andelen som benytter elektroniske kjøresedler, er ifølge Hansen for lav. – Når sjåføren har fullført arbeidsoppdraget, skriver han/hun ut en manuell kjøreseddel med kopi til kunde og oppdragsgiver. Med tn:driver fjerner vi denne flaskehalsen. Skytjenesten leveres med en app i bil, kjørekontorløsning og en egen kundeportal dersom kunden skal ha mulighet til å styre transportørens biler. Dette mener vi forbedrer arbeidsflyten mellom kundens kunde og kunden. Resultatet blir korrekt oppdragsfaktura og større synlighet i verdikjeden, understreker han.

Ineffektiv utnyttelse av ressursene

Fortsatt benytter mange transportselskaper punsjemedarbeidere til inntasting av manuelle kjøresedler. – Det er ineffektiv utnyttelse av ressursene og gjør virksomheten lite kundeorientert. Vi leverer bl.a. transportadministrative systemer til Transportsentralene i Norge, som nå arbeider aktivt med å redusere bruken av manuelle kjøresedler, sier Hansen. Han kan fortelle at TS Forum (forbundet for transportsentralene) sammen med Transportnett har utviklet tn:driver.

For alle som holder på med transportfremføring, er tn:driver et perfekt verktøy
— Jan Ole Hansen, adm.dir, Transportnett

Integrasjon

Skytjenesten tn:driver gjør at kunden kun trenger å installere en integrasjon til et fakturasystem. – Vi er integratoren og navet i kundens produksjon. Vi skal hjelpe dem med å fjerne dobbeltarbeid, statiske operasjoner og redusere administrative kostnader, sier Hansen. – Skytjenesten er bygd slik at man oppretter et odretorg med bilplanleggere, som disponerer kjøretøyene som er tildelt oppdrag.  De planlegger transportfremføringen og får tilbakemelding i skyen om ventetid, kraning og oppdragets varighet osv. Når sjåføren har levert varene til kunde og mottatt signatur i nettbrettet eller på smarttelefonen, går det en umiddelbar melding til et kundetorg for fakturering av oppdraget. Kundens kunde kan også gå inn på samme torg å se hvor langt oppdraget er kommet i prosessen dersom kunden har tilgang til å styre bilene til transportøren.

Skjermbilder fra app

Perfekt verktøy

Skytjenesten ble i utgangspunktet utviklet for transportsentraler men passer like godt for entreprenører. – For alle som holder på med transportfremføring, er tn:driver et perfekt verktøy, avslutter Hansen. 

NY CASESTUDIE: Log:nett - Navet for all transportinformasjon

– Log:nett med EDI-utveksling fra Transportnett er navet for all transportinformasjon til våre transportører. Uten denne tjenesten måtte vi håndtert sendings-, kolli- og vareinformasjon manuelt, sier IT-ansvarlig Roger Tangen i Onninen AS. – I vår digitale hverdag ville det få dramatiske følger for lønnsomheten.

 

Logistikksjef Tom Mathisen og ansvarlig for transport og utvikling Egil Thoner i Onninen deler Tangens synspunkter. – Skjer det en glipp kan vi i verste fall få straffegebyr. Med Log:nett unngår vi dette, understreker de.

 

4. mai i 2015 gikk Log:nett og SAP på lufta. – Vi er fortsatt i en tidlig fase, og har derfor ennå ikke noen sammenlignbare tall på besparelser. Det har vært noen mindre utfordringer, som er løst tilfredsstillende og uten nedetid.  Prosjektet har vært vellykket, forteller Thoner.

 

Stor elektrogrossist

Onninen er en av Norges største elektrogrossister, med leveranser mot elektro installasjon, elverk, VVS, VA, entreprenører, industri, offshore og offentlige virksomheter. Onninen ble etablert i 1913 og er et familieeid finsk selskap. Det har 2800 medarbeidere og 139 utsalgssteder i Finland, Sverige, Norge, Russland, Polen og Baltikum. I 2014 omsatte gruppen for 1,522 milliarder EURO.

 

Forespørsel

Høsten 2014 sendte Onninen forespørsel til flere leverandører av transportadministrative systemer (TMS). Her ble krav og forventninger beskrevet i detalj. – Etter en intern evaluering landet vi på Transportnetts løsning med EDI-utveksling. Leverandøren har dyp faglig kompetanse på sitt fagfelt og samarbeider med våre transportører, sier Mathisen og Thoner. – Vi var sikre på at deres kompetanse ville komme Onninen til nytte. Så langt har de etterlevd våre forventninger.

 

Integrasjon

Onninen benytter ERP-systemet til SAP med lager- og transportmodul. Integrasjonen mellom Transportnett og SAP er bygd opp som en SAAS løsning. Ruteplanlegging, plukking, pakking, merking med SSCC-etiketter og avslutning av ruter , utføres i SAP. Log:nett er en EDI-meldingsutveksler til våre transportører med sendings-, kolli- og vareinformasjon.  Umiddelbart etter mottatte EDI-meldinger, kvalitetssikres disse og videresendes til transportørene, sier Tangen.

 

Konfigurert innhold

– Når en forsendelse sendes til kunde, vil basis data for innholdet i forsendelsen vises i Log:nett og legges i en mellomlagringsdatabase hvor vi kan spore forsendelsen ned på kollinivå i en track and trace løsning. Deretter sendes EDI-meldinger til transportør, sier Tangen.

Utover dette har Onninen syv distribusjonsbiler hvor Transportnett sin app-løsning benyttes. Sjåførene har lastet denne ned på sine smarttelefoner. Telefonene brukes til å skanne varer ved opplasting på sentrallageret og utlevering til kunde. Mottager signerer på mottatt forsendelse i displayet i smarttelefonen. Informasjonen sendes elektronisk til Transportnetts database og er sporbart via Onninens datasystemer.

 

Innholdsfortegnelse

– Log:nett har en direkte link mot våre kunder. Vi kan via vår web-butikk spore hvor varene befinner seg. Sporingsinformasjonen går inn i Log:nett og sendes til aktuell transportør. Detaljer som vises i sendingsinformasjon vil være forsendelsesnummer, SSCC-nummer, artikkelnummer og kvantum.

 

Forenkler hverdagen

– Log:nett har forenklet hverdagen for våre transportører og medarbeidere på ordrekontoret, sier Thoner. – Transportnett har ansvaret for kommunikasjon og integrasjon mot transportører. Når kolliene skannes inn på terminal, er forsendelsen sporbar for Onninen og våre kunder.

 

Raskere kundehenvendelser

– Med Log:nett kan vårt ordrekontor svare raskere på kundehenvendelser, bekrefte om varene er sendt ut og om det er riktig vare som kunden har mottatt. Onninen kan via en link gå inn i Log:nett for å se hvor varene befinner seg geografisk. Våre egne biler benytter funksjonaliteten i Log:nett med bl.a. sporing, GPS og signatur.

 

Jobbe smartere

Med Log:nett arbeider Onninen smartere. – Dette er en modulbasert TMS-løsning som settes sammen i forhold til kundenes ønsker og behov. Onninens behov er å gi våre kunder riktig sporings- og skanningsinformasjon. I tillegg skanner vi egentransport samt lager egne sendinger. Skal f.eks. markedsavdelingen sende ut reklamemateriell til butikk, opprettes en sending direkte i Log:nett. sier Tangen. – Tilbakemeldingen fra Log:nett brukerne er meget bra. Dette er absolutt en plattform å bygge videre på i forhold til eksterne aktører, avslutter han.

Transportnett er stolte av å ha med Onninen på laget og vi gleder oss til veien videre!