Casestudies

IKT-systemene til Transportnett: Bidrar til omsetningsøkning på 80 millioner kroner

– Uten gode IKT-systemer er det vanskelig å overleve som transportør. De er avgjørende for om vi vinner oppdrag eller ikke, sier daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum.

– Uten gode IKT-systemer er det vanskelig å overleve som transportør. De er avgjørende for om vi vinner oppdrag eller ikke, sier daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum.

– Uten IKT-systemene til Transportnett hadde vi ikke klart å omsette for mer enn 80 millioner kroner mot 160 millioner i dag. Høyst sannsynlig hadde det for lengst vært kroken på døra for vår virksomhet, sier daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum (MTF). 

Morten Nore er ikke i tvil om at IKT-systemene fra Transportnett har vært avgjørende for selskapets sterke vekst frem til i dag. 260 000 årlige transportoppdrag taler for seg selv. – De siste store kundene vi har vunnet, i skarp konkurranse med andre transportører, skyldes IKT-løsningene og vår egenkunnskap om dem. Dette er vårt kjernesystem som bærer mye av den daglige driften. Vi har vært med på å utvikle og tilpasse det til vår forretningsdrift, understreker han. 

 

Løsningsorientert bedrift

Moss Transportforum er en moderne og løsningsorientert bedrift med kundetilpassede løsninger for transport, lagring, spedisjon og logistikk. Siden starten på 1930-tallet – den gang som Transportsentralen A/L - har kvalitet vært retningsgivende for virksomheten. 

 

MTFs kongstanke

Kongstanken til MTF var å utvikle et IKT-system som kunne deles med andre transportører. – Sammen med Transportnett har vi laget en dataplattform til glede for flere involverte parter. De er flinke å tilrettelegge teknologien med .net-programmering og app-løsninger. På vår side har vi vært tålmodige og latt dem bruke den tiden de har trengt på å utvikle state-of-the-art systemer. Det omfatter bl.a. en webløsning for bestilling av tjenester, sporing av forsendelser og kommunikasjon mellom kunde og transportør. Med Track & Trace får kundene inngående informasjon om enkeltsendinger. Via EDI kan de følge forsendelsene fra ordren registreres, til varen er kvittert ut hos kunde, påpeker Nore.

 

Web-basert plattform

– Sitter kunden på hytta og venter på en forsendelse, kan han/hun få oversikt over hvor den befinner seg geografisk og med forventet ankomsttid. Fra dag en har Transportnett benyttet en web-basert plattform som gir kundene rask oversikt over egne sendinger, sier Nore. 

 

Stykkgodsløsning

MTF har i mange år benyttet stykkgodsløsningen til Transportnett, som det siste året er utvidet med en app-løsning. – Her har brukere/sjåførene tilgang på en aktiv app hvor de kan legge inn og få oversikt over sine forsendelser.  De kan foreta endringer i kilo og volum og legge med bilder i tilfelle brekkasje, sier Nore. Han legger til at MTF er en relativ liten bedrift som i alle år har basert seg på tillitt mot eksterne aktører og kunder. – Ordningen har fungert tilfredsstillende i alle år. Når kundene ringer og spør hvor pakken med forsendingsnummer befinner seg, kan våre medarbeidere gå inn i datasystemet og gi en tilnærmelsesvis riktig tidsangivelse når bilen er fremme hos kunde. Kundene har nå tilgang på en web-løsning med bl.a. terminal- og hentestatus. 

 

Bulk Cargo massetransportløsning

Bulk Cargo er et annet produkt som Transportnett har utviklet sammen med TS Forum. Det tar automatisk hensyn til ventetider, lastemengde, fraksjoner m.m. Systemet har vært i drift i fem år. I fjor ble det utvidet med en ny app-løsning. Når f.eks. sjåførene har kjørt 5 lass og er ferdig med dagens oppdrag, foretar systemet prisforslag ut fra fraksjon og artikkel. – Transportnett har tilstrekkelig med datakapasitet for å unngå kapasitetsproblemer, sier Nore. Han kan fortelle at MTF har 60 asfaltbiler med kjøreoppdrag i Østfold, Akershus, Vestfold, Gudbrandsdalen og Østerdalen. – Bulk Cargo gjør oss i stand til å fakturere ca. 85 prosent av oppdragene dagen etter at de er utført. Sjåførene bruker nettbrett som plattform. Bileierne har en egen side der de kan logge seg inn og holde seg oppdatert om alt fra forretningsdrift og internkontroll. Vår kunden har også en portal hvor de godkjenner alle utførte oppdrag før faktura sendes.

 

Kranbiler

En rekke transportsentraler har til nå benyttet ordresedler (blålapper) når de har vært på kranbiloppdrag. Et nytt system med kjøreseddel tn:driver fra Transportnett gjør det mulig å legge på tilleggstjenester. – Med en app kan vi tildele sjåførene nye oppdrag på byggeplass. Må sjåføren bruke en jibb, føres det som en tilleggstjeneste. Det er også en egen plukkfunksjon hvor sjåføren får eksakt informasjon om hvor lang tid arbeidet tar. Det gjør at arbeidstiden og prisingen blir riktig kalkulert, i tillegg til underlagsinformasjon som beskriver hva som er gjort, sier Nore. Han kan fortelle at TN Driver er et viktig verktøy for sjåfører, kunder og MTF. – Kundene får oppdatert informasjon om hvilket arbeid som er utført. Morgenen etter før kl. 0900 mottar de faktura med riktig arbeidsbeskrivelse. – I tillegg har vi full transport- og kundesporing og kan fysisk dokumentere når bilen var i drift og hvilket arbeid som er utført. 

 

Godt samarbeid

Samarbeidet med Transportnett har til nå fungert bra. – Jeg er opptatt av å bygge gode relasjoner til ansatte, leverandører og kunder. Vi har ikke hatt noe gjennomtrekk i MTF siden selskapet ble etablert. Kapasiteten er økt, samtidig som vi har fått nye medarbeidere som har vært med på å styrke forretningsdriften. Transportnetts medarbeidere sitter på sin side med programmeringsnøklene.. 

 

Et være eller ikke være for oss

– Uten gode IKT-systemer er det vanskelig å overleve som transportør. De er avgjørende for om vi vinner oppdrag eller ikke, sier Nore. Han mener Transportnett har markedets desidert beste TMS-løsning. – De har systemspesialister som kan løsningene til fingerspissene. Det er betryggende å ha dem i ryggen når vi har behov for nye kunde- og logistikkløsninger, avslutter Nore. 

NY CASESTUDIE: Log:nett - Navet for all transportinformasjon

– Log:nett med EDI-utveksling fra Transportnett er navet for all transportinformasjon til våre transportører. Uten denne tjenesten måtte vi håndtert sendings-, kolli- og vareinformasjon manuelt, sier IT-ansvarlig Roger Tangen i Onninen AS. – I vår digitale hverdag ville det få dramatiske følger for lønnsomheten.

 

Logistikksjef Tom Mathisen og ansvarlig for transport og utvikling Egil Thoner i Onninen deler Tangens synspunkter. – Skjer det en glipp kan vi i verste fall få straffegebyr. Med Log:nett unngår vi dette, understreker de.

 

4. mai i 2015 gikk Log:nett og SAP på lufta. – Vi er fortsatt i en tidlig fase, og har derfor ennå ikke noen sammenlignbare tall på besparelser. Det har vært noen mindre utfordringer, som er løst tilfredsstillende og uten nedetid.  Prosjektet har vært vellykket, forteller Thoner.

 

Stor elektrogrossist

Onninen er en av Norges største elektrogrossister, med leveranser mot elektro installasjon, elverk, VVS, VA, entreprenører, industri, offshore og offentlige virksomheter. Onninen ble etablert i 1913 og er et familieeid finsk selskap. Det har 2800 medarbeidere og 139 utsalgssteder i Finland, Sverige, Norge, Russland, Polen og Baltikum. I 2014 omsatte gruppen for 1,522 milliarder EURO.

 

Forespørsel

Høsten 2014 sendte Onninen forespørsel til flere leverandører av transportadministrative systemer (TMS). Her ble krav og forventninger beskrevet i detalj. – Etter en intern evaluering landet vi på Transportnetts løsning med EDI-utveksling. Leverandøren har dyp faglig kompetanse på sitt fagfelt og samarbeider med våre transportører, sier Mathisen og Thoner. – Vi var sikre på at deres kompetanse ville komme Onninen til nytte. Så langt har de etterlevd våre forventninger.

 

Integrasjon

Onninen benytter ERP-systemet til SAP med lager- og transportmodul. Integrasjonen mellom Transportnett og SAP er bygd opp som en SAAS løsning. Ruteplanlegging, plukking, pakking, merking med SSCC-etiketter og avslutning av ruter , utføres i SAP. Log:nett er en EDI-meldingsutveksler til våre transportører med sendings-, kolli- og vareinformasjon.  Umiddelbart etter mottatte EDI-meldinger, kvalitetssikres disse og videresendes til transportørene, sier Tangen.

 

Konfigurert innhold

– Når en forsendelse sendes til kunde, vil basis data for innholdet i forsendelsen vises i Log:nett og legges i en mellomlagringsdatabase hvor vi kan spore forsendelsen ned på kollinivå i en track and trace løsning. Deretter sendes EDI-meldinger til transportør, sier Tangen.

Utover dette har Onninen syv distribusjonsbiler hvor Transportnett sin app-løsning benyttes. Sjåførene har lastet denne ned på sine smarttelefoner. Telefonene brukes til å skanne varer ved opplasting på sentrallageret og utlevering til kunde. Mottager signerer på mottatt forsendelse i displayet i smarttelefonen. Informasjonen sendes elektronisk til Transportnetts database og er sporbart via Onninens datasystemer.

 

Innholdsfortegnelse

– Log:nett har en direkte link mot våre kunder. Vi kan via vår web-butikk spore hvor varene befinner seg. Sporingsinformasjonen går inn i Log:nett og sendes til aktuell transportør. Detaljer som vises i sendingsinformasjon vil være forsendelsesnummer, SSCC-nummer, artikkelnummer og kvantum.

 

Forenkler hverdagen

– Log:nett har forenklet hverdagen for våre transportører og medarbeidere på ordrekontoret, sier Thoner. – Transportnett har ansvaret for kommunikasjon og integrasjon mot transportører. Når kolliene skannes inn på terminal, er forsendelsen sporbar for Onninen og våre kunder.

 

Raskere kundehenvendelser

– Med Log:nett kan vårt ordrekontor svare raskere på kundehenvendelser, bekrefte om varene er sendt ut og om det er riktig vare som kunden har mottatt. Onninen kan via en link gå inn i Log:nett for å se hvor varene befinner seg geografisk. Våre egne biler benytter funksjonaliteten i Log:nett med bl.a. sporing, GPS og signatur.

 

Jobbe smartere

Med Log:nett arbeider Onninen smartere. – Dette er en modulbasert TMS-løsning som settes sammen i forhold til kundenes ønsker og behov. Onninens behov er å gi våre kunder riktig sporings- og skanningsinformasjon. I tillegg skanner vi egentransport samt lager egne sendinger. Skal f.eks. markedsavdelingen sende ut reklamemateriell til butikk, opprettes en sending direkte i Log:nett. sier Tangen. – Tilbakemeldingen fra Log:nett brukerne er meget bra. Dette er absolutt en plattform å bygge videre på i forhold til eksterne aktører, avslutter han.

Transportnett er stolte av å ha med Onninen på laget og vi gleder oss til veien videre!