Produktoppdatering uke 10: Ny funksjonalitet i tn:driver

Vi har gode nyheter til alle brukerne av appen tn:driver. I dag har vi oppdatert Google play Store med en ny versjon. Denne versjonen inneholder en del feilrettinger som vil forbedre brukeropplevelsen og ytelsen.

Flere brukere har påpekt at man ikke kan logge ut fordi man har usynkronisert innhold i appen. Det er mange årsaker til at kommunikasjonen kan stoppe opp. Ved å trykke på knappen for manuell synkronisering vil man restarte kommunikasjonsprosessen.

manuell synkronisering

God helg!