tn:distribute app - Endring i visning av adresseinformasjon i ordrelisten

I versjon 661 har vi lagt til en endring for adresseinformasjons visning i ordrelisten basert på statustriggere.

Tidligere var det slik at adresse informasjonen i ordrelisten ble endret fra hente adresse til leveringsadresse når oppdraget ble "akseptert" av sjåføren. 

Vi vet flere av dere har ventet på at vi skulle gjøre endringer i statusprogressjonen slik at ETD tid/dato og henteadresse blir stående i ordrelisten til transportoppdraget er oppdatert med en "hentet"-status. 

tn-distribute_661.png

Bildet overviser er et oppdrag som er tildelt og er blitt akseptert av sjåføren. ETD tid/dato og henteadresse blir nå stående når sjåføren aksepterer oppdraget i ordrelisten.

tn-distribute.png

ETD tid/dato og henteadresse endres til ETA tid/dato og leveringsadresse når sjåføren setter status hentet /hentet terminal på oppdraget i app. 

Tips!

Man enkelt kan sette status på flere ordre samtidig ved å markere "boksene" til høyre på oppdrag i ordrelisten - trykk deretter "ferdig" og sett deretter ønsket status. 

Vi håper dette blir bra.  Ha en strålende dag!