JOHAN HAAVARDTUN: Ansatt som ny driftssjef i Transportnett

Johan Haavardtun er ansatt som Chief Operating Officer (driftssjef) i Transportnett fra 1. juli i år. Han kommer fra stillingen som Head of Terminal and Head of Operational Excellence i DB Schencker. – Jeg har store forventninger til den nye driftssjefstillingen i Transportnett.

Johan

Stillingen omfatter bl.a. personalansvar, sikring av god systemkvalitet på Transportnetts TMS-løsninger og rettidige leveranser. Et likeså viktig område er å ivareta det økonomiske og resultatmessige ansvaret for Transportnett. – Jeg har fulgt selskapets utviklingen i mange år. Selskapets visjoner og strategier virker meget spennende og er fremtidsrettet. De har tilpasset seg endringene i IT-verdenen og tilbyr bl.a. skybaserte løsninger der kundene kan legge deler av sin produksjon ut i skyen. Transportnett er visjonærer, tar små skritt fremover og har en fremtidsrettet strategi, sier Haavardtun.

Lang fartstid i DB Schencker

Han har nærmere 18 års fartstid fra DB Schencker og vet hvor skoen trykker. Han har god kunnskap om informasjonsflyten i markedet. – Transportørene har behov for å måle pulsen på sine leveranser. De blir bedre dersom de vet hva som fungerer godt og hva som er tapsbringende. Gode informasjonsløsninger gir oversikt over varekvaliteten, kostnader og inntekter.

Moderne IT-systemer

– For Transportnett er det viktig å kunne levere kundene en totalpakke av TMS-løsninger som sikrer konkurransefordeler. Det er avgjørende i et marked med sviktende marginer. Vi må levere løsninger markedet etterspør nå og i fremtiden og ha en kostnadseffektiv produksjon. Det krever kontinuerlig fokus på driftskostnader, påpeker Haavardtun.

Logistikkstabilitet

Transportnetts skybaserte løsning er lett tilgjengelig for kundene og sikrer stor grad av logistikkstabilitet. Kundene slipper dermed å operere egne datasentre. Nå er alt lagt ut i skyen. Det gjør det enklere å koble seg på nye og mindre komponenter og utvide dem etter kundenes behov, sier Haavardtun. Han legger til at Cloud-løsningen er komponentbasert slik at transportørene slipper å bruke komplekse løsninger som er vanskelig å vedlikeholde.

Spennende posisjon

– Posisjonen som Transportnett har tatt mellom transportør og transportkjøper er spennende. De tilbyr løsninger for vareeier, transportkjøper og transportører. Meg bekjent er det få leverandører som har en slik løsning. Enten er du på transportør eller varesiden. De sitter midt imellom og påtar seg ansvaret for all informasjonsflyten, sier Haavardtun.

Gode informasjonsløsninger

– Transport består primært i flytting av varer fra A til B. Flesteparten av dagens vareeiere etterspør gode informasjonsløsninger. Riktig transportplanlegging er også et must, men informasjon er viktigere, sier Haavardtun. Han kan fortelle at det er mange TMS-leverandører i markedet. – Fordelen med Transportnett er at de tilbyr både vareeier- og transportløsning, som kan bli en døråpner inn mot nye markeder. Dette er noe jeg vil jobbe aktivt med. I min stilling i DB Schencker har jeg opparbeidet meg god kunnskap om behovene til begge målgrupper. DB Schencker er på mange måter et mellomledd mellom vareeier og transportør fordi de ikke eier sine egne biler.

Variert og utfordrende

Rollen som driftsansvarlig i Transportnett er variert og byr på store utfordringer. – Vi skal utvikle markedsledende TMS-systemer tilpasset kundenes behov og levere rettidige leveranser. En viktig rolle er å sikre at Transportnett oppnår gode resultater og forblir en foretrukket leverandør av transportadministrative systemer, sier Haavardtun. Han mener alt ligger til rette for å kunne ta en tetposisjon i markedet. – Det krever at vi klarer å kapre ytterligere markedsandeler. Mitt inntrykk er at Transportnett har gode løsninger som markedet etterspør. Sammen med adm. direktør Jan Ole Hansen skal vi nå stake ut en kurs som gir økonomisk medvind i seilene.

Vinn-vinn situasjon

– At vi har fått Johan Haavardtun med på laget vil skjerpe konkurransen i vårt markedssegment, sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett. Han mener dette er en klar fordel for både eksisterende og nye kunder. – Med økt fagkompetanse kan vi forbedre vår konkurranseevne i skyen ytterligere, avslutter han.