TRANSPORTNETT 2015: Sterk omsetningsvekst

   – Produksjonen i våre systemer har økt med over 4 millioner transporter for våre kunder. Det er en meget positiv utvikling, sier daglig leder Jan Ole Hansen i Transportnett AS.

Transportnett AS, som leverer Log:nett TMS, har hatt en sterk omsetningsvekst de siste tre årene. – Vi har optimalisert våre interne rutiner og kvalitetssikret våre leveranser for å møte markedsutviklingen, sier daglig leder Jan Ole Hansen i selskapet.

I 2015 oppnådde Transportnett en omsetning på 16 millioner kroner, som tilsvarer en vekst på 20 prosent. For 2016 har selskapet budsjettert med en omsetning på 19 millioner og 2,5 millioner i resultat. – Produksjonen i våre systemer har økt med over 4 millioner transporter for våre kunder. Det er en meget positiv utvikling, sier Hansen.

Betydelig bidrag

Transportnett har over 1 700 integrasjoner som daglig fordeler oppdrag til 700 transportører fra 450 norske vareeiere. – I vårt økosystem er dette et betydelig bidrag, sier Hansen. Han legger til at selskapet i 2015 underskrev 21 nye 5 års kundeavtaler med små og store virksomheter. – Selskapene omsetter fra 4 milliarder til 20 millioner kroner i året, og er representert innen bygnings-, grossist-, logistikk- og transportbransjen.  

– Produksjonen i våre systemer har økt med over 4 millioner transporter for våre kunder. Det er en meget positiv utvikling
— Jan Ole Hansen, adm.dir, Transportnett AS.

Stabil kundebase

Transportnett har de 10 siste årene arbeidet målrettet med å bygge opp en stabil kundebase. – Konkurransen i TMS-markedet er tøff. Vår målsetning er å levere kundene høykvalitetsprodukter til markedspris. I et konkurranseutsatt marked med skjerpede krav til bl.a. leveranser til rett tid og riktig transportkostnad, er det mange som adresserer behovet for transportadministrative systemer. Dette passer som hånd i hanske med våre interne produksjonsrutiner, der vi vektlegger kundens behov i alle ledd av virksomheten.

Ambisiøs vekstplan

– Vi har en ambisiøs vekstplan og sentralt i denne ligger vår partnerstrategi, samt at våre dyktige medarbeidere skaper business.  Derfor kommer vi til å ansette flere dyktige medarbeidere, som skal være med på å bygge virksomheten videre. Vi kommer også til å utvide våre applikasjoner for å møte kundenes krav til innovative løsninger, sier Hansen. Han kan fortelle at ringene i vannet etter kollapsen i oljebransjen har truffet mange bransjer hardt. – Skal de styrke konkurransekraften må de effektivisere virksomheten og gå til anskaffelse av moderne og fremtidsrettede transportadministrative systemer, som effektiviserer og har fokus på verdiskapning.

Markedsanalyse

Transportnett har analysert hvilke bransjer som vil bidra til selskapets fremtidige vekst. – Konklusjonen er at vi kommer til å konsentrere oss om tre bransjer på tvers av de skandinaviske markedene, sier Hansen. Han legger til at Transportnett har forsterket samarbeidet med Microsoft for ytterligere å befeste markedsposisjon. – Et viktig element i så måte er å flytte våre applikasjoner ut i skyen med Microsoft Azure, som en del av vår fremtidige driftsplattform.

Systemuavhengige systemer

Transportnetts systemer er systemuavhengige og er integrerbart mot et hvilket som helst forretningssystem. – Vi er meldingsutveksleren og integratoren som leverer TMS. Våre 1700 standard integrasjoner er tilpasset en rekke systemer. Med API-teknologien, som nå kommer for fullt, er vi rustet til å møte morgendagens markedskrav, avslutter Hansen.