IKT-systemene til Transportnett: Bidrar til omsetningsøkning på 80 millioner kroner

– Uten gode IKT-systemer er det vanskelig å overleve som transportør. De er avgjørende for om vi vinner oppdrag eller ikke, sier daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum.

– Uten gode IKT-systemer er det vanskelig å overleve som transportør. De er avgjørende for om vi vinner oppdrag eller ikke, sier daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum.

– Uten IKT-systemene til Transportnett hadde vi ikke klart å omsette for mer enn 80 millioner kroner mot 160 millioner i dag. Høyst sannsynlig hadde det for lengst vært kroken på døra for vår virksomhet, sier daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum (MTF). 

Morten Nore er ikke i tvil om at IKT-systemene fra Transportnett har vært avgjørende for selskapets sterke vekst frem til i dag. 260 000 årlige transportoppdrag taler for seg selv. – De siste store kundene vi har vunnet, i skarp konkurranse med andre transportører, skyldes IKT-løsningene og vår egenkunnskap om dem. Dette er vårt kjernesystem som bærer mye av den daglige driften. Vi har vært med på å utvikle og tilpasse det til vår forretningsdrift, understreker han. 

 

Løsningsorientert bedrift

Moss Transportforum er en moderne og løsningsorientert bedrift med kundetilpassede løsninger for transport, lagring, spedisjon og logistikk. Siden starten på 1930-tallet – den gang som Transportsentralen A/L - har kvalitet vært retningsgivende for virksomheten. 

 

MTFs kongstanke

Kongstanken til MTF var å utvikle et IKT-system som kunne deles med andre transportører. – Sammen med Transportnett har vi laget en dataplattform til glede for flere involverte parter. De er flinke å tilrettelegge teknologien med .net-programmering og app-løsninger. På vår side har vi vært tålmodige og latt dem bruke den tiden de har trengt på å utvikle state-of-the-art systemer. Det omfatter bl.a. en webløsning for bestilling av tjenester, sporing av forsendelser og kommunikasjon mellom kunde og transportør. Med Track & Trace får kundene inngående informasjon om enkeltsendinger. Via EDI kan de følge forsendelsene fra ordren registreres, til varen er kvittert ut hos kunde, påpeker Nore.

 

Web-basert plattform

– Sitter kunden på hytta og venter på en forsendelse, kan han/hun få oversikt over hvor den befinner seg geografisk og med forventet ankomsttid. Fra dag en har Transportnett benyttet en web-basert plattform som gir kundene rask oversikt over egne sendinger, sier Nore. 

 

Stykkgodsløsning

MTF har i mange år benyttet stykkgodsløsningen til Transportnett, som det siste året er utvidet med en app-løsning. – Her har brukere/sjåførene tilgang på en aktiv app hvor de kan legge inn og få oversikt over sine forsendelser.  De kan foreta endringer i kilo og volum og legge med bilder i tilfelle brekkasje, sier Nore. Han legger til at MTF er en relativ liten bedrift som i alle år har basert seg på tillitt mot eksterne aktører og kunder. – Ordningen har fungert tilfredsstillende i alle år. Når kundene ringer og spør hvor pakken med forsendingsnummer befinner seg, kan våre medarbeidere gå inn i datasystemet og gi en tilnærmelsesvis riktig tidsangivelse når bilen er fremme hos kunde. Kundene har nå tilgang på en web-løsning med bl.a. terminal- og hentestatus. 

 

Bulk Cargo massetransportløsning

Bulk Cargo er et annet produkt som Transportnett har utviklet sammen med TS Forum. Det tar automatisk hensyn til ventetider, lastemengde, fraksjoner m.m. Systemet har vært i drift i fem år. I fjor ble det utvidet med en ny app-løsning. Når f.eks. sjåførene har kjørt 5 lass og er ferdig med dagens oppdrag, foretar systemet prisforslag ut fra fraksjon og artikkel. – Transportnett har tilstrekkelig med datakapasitet for å unngå kapasitetsproblemer, sier Nore. Han kan fortelle at MTF har 60 asfaltbiler med kjøreoppdrag i Østfold, Akershus, Vestfold, Gudbrandsdalen og Østerdalen. – Bulk Cargo gjør oss i stand til å fakturere ca. 85 prosent av oppdragene dagen etter at de er utført. Sjåførene bruker nettbrett som plattform. Bileierne har en egen side der de kan logge seg inn og holde seg oppdatert om alt fra forretningsdrift og internkontroll. Vår kunden har også en portal hvor de godkjenner alle utførte oppdrag før faktura sendes.

 

Kranbiler

En rekke transportsentraler har til nå benyttet ordresedler (blålapper) når de har vært på kranbiloppdrag. Et nytt system med kjøreseddel tn:driver fra Transportnett gjør det mulig å legge på tilleggstjenester. – Med en app kan vi tildele sjåførene nye oppdrag på byggeplass. Må sjåføren bruke en jibb, føres det som en tilleggstjeneste. Det er også en egen plukkfunksjon hvor sjåføren får eksakt informasjon om hvor lang tid arbeidet tar. Det gjør at arbeidstiden og prisingen blir riktig kalkulert, i tillegg til underlagsinformasjon som beskriver hva som er gjort, sier Nore. Han kan fortelle at TN Driver er et viktig verktøy for sjåfører, kunder og MTF. – Kundene får oppdatert informasjon om hvilket arbeid som er utført. Morgenen etter før kl. 0900 mottar de faktura med riktig arbeidsbeskrivelse. – I tillegg har vi full transport- og kundesporing og kan fysisk dokumentere når bilen var i drift og hvilket arbeid som er utført. 

 

Godt samarbeid

Samarbeidet med Transportnett har til nå fungert bra. – Jeg er opptatt av å bygge gode relasjoner til ansatte, leverandører og kunder. Vi har ikke hatt noe gjennomtrekk i MTF siden selskapet ble etablert. Kapasiteten er økt, samtidig som vi har fått nye medarbeidere som har vært med på å styrke forretningsdriften. Transportnetts medarbeidere sitter på sin side med programmeringsnøklene.. 

 

Et være eller ikke være for oss

– Uten gode IKT-systemer er det vanskelig å overleve som transportør. De er avgjørende for om vi vinner oppdrag eller ikke, sier Nore. Han mener Transportnett har markedets desidert beste TMS-løsning. – De har systemspesialister som kan løsningene til fingerspissene. Det er betryggende å ha dem i ryggen når vi har behov for nye kunde- og logistikkløsninger, avslutter Nore.