NY CASESTUDIE: Log:nett vil årlig effektivisere Bilglassgruppen med over ½ million kroner.

Bilglassgruppen har gått til anskaffelse av Log:nett fra Transportnett. – Det modulbaserte TMS-systemet vil på sikt gi oss årlige besparelser på over ½ million kroner, sier logistikksjef Ken Andre Mikkelborg i selskapet. – Vi kan nå arbeide smartere uten at det går utover kvaliteten på våre arbeidsoperasjoner.

Les mer om hva vi har gjort for Bilglassgruppen her.