NÅ ER DET HELT UT MED KJØRESEDDEL OG BLÅLAPP!

Vår nye app tn:driver gjør at sjåfør selv registerer oppdragene. Vi gir dere en ny arbeidshverdag uten papir. Dette er en vesentlig endring av dagens rutiner som gir umiddelbare gevinster.  Løsningen er bygget på prinsippene om "self service" som våre andre løsninger, og fungerer med alle transportsystemer. Appen er også kompatibel med vår flåtestyringsmodul.

Appen har følgende funksjoner:

Motta oppdrag fra kjørekontoret 

Opprette oppdrag

Velge artikler 

Registrere tid

Prise oppdrag

Automatisk/manuell tid

Historikk

GPS og flåtestyring