VÅRE NYE KUNDER KAN IKKE TA FEIL

Glava, Saint-Gobain, Bilglassgruppen og ServiceGrosisten er ulike typer transportkjøpere.

Felles for dem alle: De ønsket seg et nytt TMS for å få bedre kontroll og en mer effektiv hverdag.  Samt øke sin konkurranseevne med logistikk som et parameter.  Alle implementerer nå vår Log:nett-løsning for distribusjon av edi meldinger, utskrift av handelsdokumenter og etiketter, full sporing i hele logistikk kjeden og kontroll på transportkostnad med fraktfordeling.

-Vi er stolte av at disse kundene har valgt vår Log:nett-løsning som sin fremtidige plattform innen TMS (transport management system). Sammen med kundene skal vi innfri de forventningene som ligger i systemoppgraderingen. Vi ser frem til et langt og fruktbart samarbeide med kunden i fokus!
— Jan Ole Hansen, admin.dir, Transportnett