FELLESKJØPET: Effektivisere all inn- og utgående transport

Felleskjøpet har inngått en kontrakt med Transportnett, som skal levere TMS-støtte på alle inn- og utgående varestrømmer. – Systemet, som idriftsettes 22. januar 2018, vil effektivisere alle inn og utgående transport, sier daglig leder Jan Ole Hansen i Transportnett AS.

Felleskjøpet

–TMS-støtten for inn og utgående transport vil forenkle varestrømmen og samle alle transportoppdrag i ett system på tvers av Felleskjøpets forretningsområder, sier Hansen. – Dermed slipper de å forholde seg til flere transportører.

Per Øye

Strømlinjeformede transportoperasjoner

– Vi har store forhåpninger til TMS-løsningen fra Transportnett som kan bidra til å effektivisere og strømlinjeforme våre transportoperasjoner, sier logistikksjef Per Kristian Øye i Felleskjøpet. Han har store forventninger til utbredelsen av systemet i alle ledd av virksomheten.

Konsolidering av varestrømmen

Med TMS-støtten fra Transportnett har Felleskjøpet har fått en løsning for konsolidering av varestrømmer ut fra egne avdelinger. Løsningen sitter mellom ERP og TMS og samler ordre og varelinjer til en sending. Avdelingene til Felleskjøpet kan komplettere med mål og vekt på sendingen og sende transportoppdraget til TMS for videre håndtering. – Dette vil effektivisere intern logistikk og utgående transporter, sier Hansen.

Leverandørportal

Systemet fra Transportnett har en egen leverandørportal der alle leverandører kan hente opp alle ordre/varelinjer, som Felleskjøpet har bestilt og samle dem i en sending. Leverandørene kan komplettere med mål og vekt på sendingen, og sende transportoppdraget til TMS for videre håndtering. Etter at TMS har gjort en vurdering av transportør, returneres transportørvalg til Transportnett, som oversender fil med etiketter og fraktbrev tilbake til brukerne.

– Fra TMS-systemet vil Felleskjøpet benytte oss for EDI-oppkobling mot transportører til å sende transportbestillinger, motta sporingsinformasjon og statusoppdateringer, sier Hansen til slutt.

OTTS AS: Store synergieffekter med tn:bulkcargo

Transportselskapet OTTS AS i Trondheim har benyttet det standardiserte og sky-baserte systemet tn:bulkcargo siden 2014, og er i dag en suksess. – Overgangen fra manuell til digital ordrehåndtering, har effektivisert hverdagen for våre innleide sjåfører og våre befraktere, sier økonomisjef Laila Rognli i selskapet. 

Moderne IT-systemer er en forutsetning for OTTS’ videre vekst. Selskapet har ambisjoner om en betydelig vekst den neste 5-årsperioden. – En viktig forutsetning for å nå dette målet er bl.a. bruken av tn:bulkcargo fra Transportnett, understreker Rognli.

– En viktig forutsetning for å nå dette målet er bl.a. bruken av tn:bulkcargo fra Transportnett, sier økonomisjef Laila Rognli i selskapet.

– En viktig forutsetning for å nå dette målet er bl.a. bruken av tn:bulkcargo fra Transportnett, sier økonomisjef Laila Rognli i selskapet.

Sky-basert system

tn:bulkcargo er et standardisert og sky-basert system som er bygd opp rundt sjåføren. Han/hun produserer og fyller inn alle oppdrag i et nettbrett ute på oppdrag, mens kjørekontoret til OTTS kvalitetssikrer ordreunderlaget fra sjåførene før det sendes til kunde for godkjenning.

 

Positive synergieffekter

En viktig faktor for å oppnå ytterligere vekst for OTTS var å digitalisere sentrale forretningsområder. Selskapet signerte en avtale med Transportnett i 2014 på innføring av tn:bulkcargo. – I løpet av 2015 ble systemet uttestet og i dag er ordrehåndtering digitalisert, vi er på nett og har mer eller mindre parkert all manuell håndtering, sier Rognli. Hun kan fortelle at overgangen til nettbrettbruk var uvant for en del av selskapets innleide sjåfører. – Vi gjennomførte derfor regelmessige opplæringskurs med god respons. For befrakterne gikk overgangen fra manuell til digital ordrehåndtering greit. For dem er hverdagen forenklet og de har frigjort kapasitet til andre viktige arbeidsoppdrag.

 

Stort vekstpotensial

OTTS AS er en av Trøndelags største aktører på transportmekling, transport og terminaltjenester, og omsatte i 2016 for ca. 350 millioner kroner. Ca. 45 prosent av omsetningen er asfalt/massekjøring, mens resten fordeler seg på kran, langtransport og distribusjon. Selskapet ble etablert høsten 2011, og er et felles driftsselskap mellom Orkdal Transport AS og Transportsentralen Trondheim AS i Trondheim. Hovedkontoret er på Tiller i Trondheim, og selskapet har et eget distribusjonssenter på Grønøra Industriområde i Orkdal. 22 medarbeidere er ansatt i administrasjonen og OTTS har knyttet til seg 60 aksjonærbileiere med ca. 470 biler. – Sjåførene ser store fordeler med tn:bulkcargo. De slipper å kjøre innom kjørekontoret for å levere papirbaserte ordreunderlag. Alt overføres nå digitalt, sier Rognli. Hun kan fortelle at OTTS krever at sjåfører installerer tn:bulkcargo og bruker nettbrett for å kunne kjøre asfalt for OTTS.

 

Asfaltoppdrag

Stav_025 kopi.png

Bileier Eskild Stav kjører asfaltoppdrag for OTTS på sommer og høst. – Overgangen fra manuell til digital ordrehåndtering har vært som natt og dag for meg. Jeg taster inn oppdrag i nettbrettet og sender opplysningene elektronisk til kjørekontoret. tn:bulkcargo er et nyttig hjelpemiddel i min hektiske hverdag. Når jeg kjører hjem til Stjørdal om kvelden, går jeg inn nettbrettet og henter ut oversikt om hvor mye jeg har kjørt inn i dag, hver uke eller måned. Kjøredagen min er blitt mer digitalisert og jeg ser store fordeler med bruk av nettbrettet.

 

Bunkevis med håndskrevne ordrer

– Før tn:bulkcargo ble en realitet mottok vi mot slutten av hver måned bunkevis med håndskrevne ordreunderlag fra våre innleide sjåfører. Enkelte hadde heller ikke kontroll med hvor de befant seg. Resultatet var at vi ikke fikk fakturert kundene i tide, og oppgjøret til sjåførene og oss ble forsinket. Med tn:bulkcargo taster sjåførene dagens oppdrag inn i nettbrettet og sender det elektronisk til våre befraktere som kontrollerer underlaget før det sendes til kunde for godkjenning. Når vi får det i retur faktureres oppdraget. tn:bulkcargo har bidratt til både bedre kontroll, kvalitet og likviditet, og spart oss for mye plunder og heft, sier Rognli.

 

Vært med på utviklingen av tn:bulkcargo

Alf Lønvik

Befrakter Alf Lønvik i OTTS forteller at de har vært med på å utvikle tn:bulkcargo. – Sammen med TS Forum har vi jobbet aktivt mot Transportnett for å få et brukervennlig system. Vi er opptatt av at våre sjåfører fra sine nettbrett oppretter ordrene digitalt. Når sjåføren har utført oppdraget, fyller han/hun inn all informasjon i nettbrettet som overføres til oss elektronisk for kvalitetssjekk. Oppdraget priser seg selv på nettbrettet. Vi kontrollerer og sender det til kunde for godkjenning. Vi vurderer nå også å ta i bruk systemet på massetransport. tn:bulkcargo begynner nå å fungere tilfredsstillende.

 

Fakturerer kundene raskere

OTTS har ikke regnet på hvor mye de sparer med tn:bulkcargo. – På asfalt, som står for ca. 45 prosent av omsetningen, registrerer vi allerede store synergier. Med mellom 100-120 biler på veien i asfaltsesongen, er tn:bulkcargo et must for å håndtere økte volumer. For å nå vårt mål om å øke omsetningen betydelig de kommende årene, uten å øke administrasjonen, må vi digitalisere og effektivisere alle våre prosesser. Vi må være i front innenfor digitalisering for å frigjøre intern kapasitet og tilfredsstille kundenes og leverandørenes krav.  

 

Positive tilbakemeldinger

– tn:bulkcargo ble evaluert mot slutten av 2016 sammen med Transportnett. Tilsvarende evaluering blir nå foretatt mot slutten av 2017. Transportnett har vært lydhøre og imøtekommet flere av våre krav, sier Rognli. Hun legger til at OTTS har fokus på at systemet skal være enkelt og brukervennlig for sjåfør, befrakter og kunder. Transportnett har vært flinke til å finne frem til brukervennlige løsninger. Det er få kommandolinjer til leverandøren og vi får raskt svar på ting vi lurer på. Erfaring tilsier at det tar tid før all IT-funksjonalitet fungerer optimalt. Samtidig er det i kontinuerlig utvikling og vi vil aldri bli ferdig med å utvikle og forbedre slike systemer, avslutter Rognli.

tn:distribute app - Endring i visning av adresseinformasjon i ordrelisten

I versjon 661 har vi lagt til en endring for adresseinformasjons visning i ordrelisten basert på statustriggere.

Tidligere var det slik at adresse informasjonen i ordrelisten ble endret fra hente adresse til leveringsadresse når oppdraget ble "akseptert" av sjåføren. 

Vi vet flere av dere har ventet på at vi skulle gjøre endringer i statusprogressjonen slik at ETD tid/dato og henteadresse blir stående i ordrelisten til transportoppdraget er oppdatert med en "hentet"-status. 

tn-distribute_661.png

Bildet overviser er et oppdrag som er tildelt og er blitt akseptert av sjåføren. ETD tid/dato og henteadresse blir nå stående når sjåføren aksepterer oppdraget i ordrelisten.

tn-distribute.png

ETD tid/dato og henteadresse endres til ETA tid/dato og leveringsadresse når sjåføren setter status hentet /hentet terminal på oppdraget i app. 

Tips!

Man enkelt kan sette status på flere ordre samtidig ved å markere "boksene" til høyre på oppdrag i ordrelisten - trykk deretter "ferdig" og sett deretter ønsket status. 

Vi håper dette blir bra.  Ha en strålende dag!

Har du tatt i bruk din Transportnett Kundeportal?

En portal for deg som kunde hos oss

Skjermbilde 2017-11-09 kl. 12.27.21.png

Det skal være enkelt å ha kontroll på ditt partnerskap med oss som leverandør. Derfor har vi en egen Transportnett Kundeportal som skal gi deg overblikket du trenger.

Følg dine prosjekter i realtid

Få enkelt tilgang til alle prosjektene dine hos oss. Eksterne interessenter i dine prosjekter kan også gis tilgang til kundeportalen med egen pålogging. På den måten kan alle følge prosjektets fremdrift og oppgaver i realtid. Prosjektarbeidet får et felles utgangspunkt.

Opprett henvendelser til oss i TN

Som kunde har du en selvbetjeningsportal tilgjengelig 24/7 for å følge opp eksisterende supportsaker eller registrere nye kundeserviceforespørsler. Du vil kunne følge sakene dine og prosjekter som allerede er i gang, inkludert utvalgte filnotater, e-post og dokumenter, og du kan  også legge til oppgaver som må følges opp av teamet vårt.  

 
Skjermbilde 2017-11-09 kl. 12.23.59.png
 

Deling av dokumenter

I din kundeportal har du et utvalg av dokumenter tilgjengelig, enten de er knyttet til et salg, prosjekt, supportsak ( ticket) eller en e-post korrespondanse. Det skal være enkelt og trygt å dele dokumenter uten å måtte sende e-poster.

Skriftlige godkjenninger samlet ett sted

Vi jobber hele tiden med å forbedre vår kundereise. En viktig del av denne reiser er Sign-offs. Oftest praktisert i prosjekter med endringer, milepælsplaner og del leveranser. I kundeportalen har du enkel oversikt over sign-offs. Du kan kommentere dem og sette statuser. I tillegg mottar du varsel per e-post.

Fakturahistorikk

Du har full oversikt over alle fakturagrunnlag som er generert.

 

Dersom du ikke har mottatt påloggings informasjon til din Transportnett Kundeportal enda kan du ta kontakt så vil du få en invitasjon tilsendt!

LARS RYDE: Ny rådgiver i Transportnett

Lars Ryde

– IT-kompetansen som jeg tilegnet meg er relevant for stillingen som jeg nå bekler i Transportnett.

Lars Ryde er ansatt som rådgiver i Transportnett hvor han sammen med selskapets medarbeidere skal sy sammen skreddersydde IT- og logistikkløsninger for kunder. Oppgavene er allsidig og spennende og matcher yrkeserfaringen til Lars. Han har bl.a. jobbet som Driftssjef i RKC AS i Tønsberg som er importør og grossist av Gjør-Det-Selv produkter. Her lærte han alt av lager- og logistikkfunksjoner fra bunnen av. Denne erfaringen har kommet godt med i hans videre yrkeskarriere. Lars har videre jobbet i Bring Warehousing AS, hvorav 3 år som avdelingsleder og 3 år som logistikksjef. I tillegg har han arbeidet 4 ½ år for WebOn AS. 

JOHAN HAAVARDTUN: Ansatt som ny driftssjef i Transportnett

Johan Haavardtun er ansatt som Chief Operating Officer (driftssjef) i Transportnett fra 1. juli i år. Han kommer fra stillingen som Head of Terminal and Head of Operational Excellence i DB Schencker. – Jeg har store forventninger til den nye driftssjefstillingen i Transportnett.

Johan

Stillingen omfatter bl.a. personalansvar, sikring av god systemkvalitet på Transportnetts TMS-løsninger og rettidige leveranser. Et likeså viktig område er å ivareta det økonomiske og resultatmessige ansvaret for Transportnett. – Jeg har fulgt selskapets utviklingen i mange år. Selskapets visjoner og strategier virker meget spennende og er fremtidsrettet. De har tilpasset seg endringene i IT-verdenen og tilbyr bl.a. skybaserte løsninger der kundene kan legge deler av sin produksjon ut i skyen. Transportnett er visjonærer, tar små skritt fremover og har en fremtidsrettet strategi, sier Haavardtun.

Lang fartstid i DB Schencker

Han har nærmere 18 års fartstid fra DB Schencker og vet hvor skoen trykker. Han har god kunnskap om informasjonsflyten i markedet. – Transportørene har behov for å måle pulsen på sine leveranser. De blir bedre dersom de vet hva som fungerer godt og hva som er tapsbringende. Gode informasjonsløsninger gir oversikt over varekvaliteten, kostnader og inntekter.

Moderne IT-systemer

– For Transportnett er det viktig å kunne levere kundene en totalpakke av TMS-løsninger som sikrer konkurransefordeler. Det er avgjørende i et marked med sviktende marginer. Vi må levere løsninger markedet etterspør nå og i fremtiden og ha en kostnadseffektiv produksjon. Det krever kontinuerlig fokus på driftskostnader, påpeker Haavardtun.

Logistikkstabilitet

Transportnetts skybaserte løsning er lett tilgjengelig for kundene og sikrer stor grad av logistikkstabilitet. Kundene slipper dermed å operere egne datasentre. Nå er alt lagt ut i skyen. Det gjør det enklere å koble seg på nye og mindre komponenter og utvide dem etter kundenes behov, sier Haavardtun. Han legger til at Cloud-løsningen er komponentbasert slik at transportørene slipper å bruke komplekse løsninger som er vanskelig å vedlikeholde.

Spennende posisjon

– Posisjonen som Transportnett har tatt mellom transportør og transportkjøper er spennende. De tilbyr løsninger for vareeier, transportkjøper og transportører. Meg bekjent er det få leverandører som har en slik løsning. Enten er du på transportør eller varesiden. De sitter midt imellom og påtar seg ansvaret for all informasjonsflyten, sier Haavardtun.

Gode informasjonsløsninger

– Transport består primært i flytting av varer fra A til B. Flesteparten av dagens vareeiere etterspør gode informasjonsløsninger. Riktig transportplanlegging er også et must, men informasjon er viktigere, sier Haavardtun. Han kan fortelle at det er mange TMS-leverandører i markedet. – Fordelen med Transportnett er at de tilbyr både vareeier- og transportløsning, som kan bli en døråpner inn mot nye markeder. Dette er noe jeg vil jobbe aktivt med. I min stilling i DB Schencker har jeg opparbeidet meg god kunnskap om behovene til begge målgrupper. DB Schencker er på mange måter et mellomledd mellom vareeier og transportør fordi de ikke eier sine egne biler.

Variert og utfordrende

Rollen som driftsansvarlig i Transportnett er variert og byr på store utfordringer. – Vi skal utvikle markedsledende TMS-systemer tilpasset kundenes behov og levere rettidige leveranser. En viktig rolle er å sikre at Transportnett oppnår gode resultater og forblir en foretrukket leverandør av transportadministrative systemer, sier Haavardtun. Han mener alt ligger til rette for å kunne ta en tetposisjon i markedet. – Det krever at vi klarer å kapre ytterligere markedsandeler. Mitt inntrykk er at Transportnett har gode løsninger som markedet etterspør. Sammen med adm. direktør Jan Ole Hansen skal vi nå stake ut en kurs som gir økonomisk medvind i seilene.

Vinn-vinn situasjon

– At vi har fått Johan Haavardtun med på laget vil skjerpe konkurransen i vårt markedssegment, sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett. Han mener dette er en klar fordel for både eksisterende og nye kunder. – Med økt fagkompetanse kan vi forbedre vår konkurranseevne i skyen ytterligere, avslutter han.

 

 

 

God sommer!

godsommer

Våre åpningstider i sommer er som vanlig hverdager mellom kl. 08 - 16.  

Henvendelser til support:

Dersom du vil ha tak i oss ringer du oss 96 96 80 00 eller sender en e-post til support@transportnett.no.

Våre flinke supportmedarbeidere vil sørge for at du for at dine henvendelser blir besvart som vanlig i vår åpningstid. Ettersom det er ferieavvikling må det påberegnes noe mer tid før enkelte saker vil bli løst.

Nyhet i tn:bulkcargo app

manuell sekvens

Flere av dere har sikkert opplevd å få beskjed om "ID Venter"  når dere har registrert oppdrag i appen. Vi har observert flere henvendelser til vår support i regi av at denne meldingen ikke er blitt borte og at man ikke har fått oppdragene inn i systemet på web. Det er mange årsaker til manglende synkronisering mellom apper og systemet på web. Men vi har lagt til en mulighet for å restarte denne synkroniserings prosessen.

Under menyen til høyre i din app har du et nytt punkt som heter "Manuell synk". Trykk på denne og appen vil vil starte synkroniseringen.

Du vil få beskjed om at en oppdatering er tilgjengelig i din Google Play Store. Husk å logge ut av appen før oppdatering dersom du er innlogget.

LEDIGE STILLINGER

teambuilding

Rådgiver

Vi ønsker å styrke teamet med en løsningsfokusert og kundeorientert rådgiver som brenner for logistikk. Du vil være en viktig lagspiller i prosjektgjennomførelser, videreutvikling av funksjonalitet og vårt ansikt utad mot nye / eksiterende kunder.

Senior utvikler (.NET)

Vi merker vekst og økt etterspørsel både fra eksisterende og nye kunder av vårt Log:nett TMS. Vi ønsker oss derfor en erfaren systemutvikler med fokus på kvalitetssikring av eksisterende tjenester og nyutvikling. Som del av vårt team vil du bidra aktivt i utarbeidelse av utviklingsstrategier og tjeneste utvikling for våre kunder.

Løsningsarkitekt 

Vi er den første TMS leverandøren i Norge som flytter over til Azure Service Fabric, og du har nå mulighet til å bli med i en spennende rolle som løsningsarkitekt for dette arbeidet. Vi står bak Log:nett TMS, og merker økt etterspørsel både fra eksisterende og nye kunder. Du er en løsningsfokusert og kundeorientert arkitekt som er klar for å ta våre produkter til neste nivå. Du vil være bindeledd mellom funksjonelle og tekniske kolleger, og en sentral lagspiller sammen med produkteier for å sikre at de funksjonelle beskrivelsene er realiserbare.


Du skjønner at kompleksitet ikke nødvendigvis er bedre, og ser verdien i løsninger som er enkle for brukeren, med mulighet for tyngde i bakkant. Du har også den tekniske forståelsen som trengs for å sikre at funksjonelle behov kan løses av våre utviklere. Du kan kode når det gjelder, gjerne med .NET, og har erfaring med hele stacken. I tillegg har du kjennskap til Azure eller andre skyplattformer.