Produktoppdatering uke 10: Ny funksjonalitet i tn:driver

Vi har gode nyheter til alle brukerne av appen tn:driver. I dag har vi oppdatert Google play Store med en ny versjon. Denne versjonen inneholder en del feilrettinger som vil forbedre brukeropplevelsen og ytelsen.

Flere brukere har påpekt at man ikke kan logge ut fordi man har usynkronisert innhold i appen. Det er mange årsaker til at kommunikasjonen kan stoppe opp. Ved å trykke på knappen for manuell synkronisering vil man restarte kommunikasjonsprosessen.

manuell synkronisering

God helg!

 

 

Vedlikehold av SMS kontakter i deres løsning

 
14_-_SMS-512.png
 

Dersom dere ønsker å motta driftsmeldinger på SMS fra Transportnett er det viktig at kontaktpersoner i systemet er oppdatert og at det er huket av for at disse skal motta driftsmeldinger.

For å oppdatere deres kontaktliste gjør du som følger:

  • Logg inn i løsningen deres
  • Finn menypunktet som heter "oppsett" og velg  "SMS Kontakt" i utlistningen
  • Deretter fyller du ut feltene med informasjon og huker av for at kontakten skal motta driftsmeldinger. Merk! Det er minst en kontakt som må være registrert i listen!
  • Lagre dine endringer

Ta kontakt med oss om du er usikker på hvordan du går frem!

FELLESKJØPET: Effektivisere all inn- og utgående transport

Felleskjøpet har inngått en kontrakt med Transportnett, som skal levere TMS-støtte på alle inn- og utgående varestrømmer. – Systemet, som idriftsettes 22. januar 2018, vil effektivisere alle inn og utgående transport, sier daglig leder Jan Ole Hansen i Transportnett AS.

Felleskjøpet

–TMS-støtten for inn og utgående transport vil forenkle varestrømmen og samle alle transportoppdrag i ett system på tvers av Felleskjøpets forretningsområder, sier Hansen. – Dermed slipper de å forholde seg til flere transportører.

Per Øye

Strømlinjeformede transportoperasjoner

– Vi har store forhåpninger til TMS-løsningen fra Transportnett som kan bidra til å effektivisere og strømlinjeforme våre transportoperasjoner, sier logistikksjef Per Kristian Øye i Felleskjøpet. Han har store forventninger til utbredelsen av systemet i alle ledd av virksomheten.

Konsolidering av varestrømmen

Med TMS-støtten fra Transportnett har Felleskjøpet har fått en løsning for konsolidering av varestrømmer ut fra egne avdelinger. Løsningen sitter mellom ERP og TMS og samler ordre og varelinjer til en sending. Avdelingene til Felleskjøpet kan komplettere med mål og vekt på sendingen og sende transportoppdraget til TMS for videre håndtering. – Dette vil effektivisere intern logistikk og utgående transporter, sier Hansen.

Leverandørportal

Systemet fra Transportnett har en egen leverandørportal der alle leverandører kan hente opp alle ordre/varelinjer, som Felleskjøpet har bestilt og samle dem i en sending. Leverandørene kan komplettere med mål og vekt på sendingen, og sende transportoppdraget til TMS for videre håndtering. Etter at TMS har gjort en vurdering av transportør, returneres transportørvalg til Transportnett, som oversender fil med etiketter og fraktbrev tilbake til brukerne.

– Fra TMS-systemet vil Felleskjøpet benytte oss for EDI-oppkobling mot transportører til å sende transportbestillinger, motta sporingsinformasjon og statusoppdateringer, sier Hansen til slutt.

OTTS AS: Store synergieffekter med tn:bulkcargo

Transportselskapet OTTS AS i Trondheim har benyttet det standardiserte og sky-baserte systemet tn:bulkcargo siden 2014, og er i dag en suksess. – Overgangen fra manuell til digital ordrehåndtering, har effektivisert hverdagen for våre innleide sjåfører og våre befraktere, sier økonomisjef Laila Rognli i selskapet. 

Moderne IT-systemer er en forutsetning for OTTS’ videre vekst. Selskapet har ambisjoner om en betydelig vekst den neste 5-årsperioden. – En viktig forutsetning for å nå dette målet er bl.a. bruken av tn:bulkcargo fra Transportnett, understreker Rognli.

 – En viktig forutsetning for å nå dette målet er bl.a. bruken av tn:bulkcargo fra Transportnett, sier økonomisjef Laila Rognli i selskapet.

– En viktig forutsetning for å nå dette målet er bl.a. bruken av tn:bulkcargo fra Transportnett, sier økonomisjef Laila Rognli i selskapet.

Sky-basert system

tn:bulkcargo er et standardisert og sky-basert system som er bygd opp rundt sjåføren. Han/hun produserer og fyller inn alle oppdrag i et nettbrett ute på oppdrag, mens kjørekontoret til OTTS kvalitetssikrer ordreunderlaget fra sjåførene før det sendes til kunde for godkjenning.

 

Positive synergieffekter

En viktig faktor for å oppnå ytterligere vekst for OTTS var å digitalisere sentrale forretningsområder. Selskapet signerte en avtale med Transportnett i 2014 på innføring av tn:bulkcargo. – I løpet av 2015 ble systemet uttestet og i dag er ordrehåndtering digitalisert, vi er på nett og har mer eller mindre parkert all manuell håndtering, sier Rognli. Hun kan fortelle at overgangen til nettbrettbruk var uvant for en del av selskapets innleide sjåfører. – Vi gjennomførte derfor regelmessige opplæringskurs med god respons. For befrakterne gikk overgangen fra manuell til digital ordrehåndtering greit. For dem er hverdagen forenklet og de har frigjort kapasitet til andre viktige arbeidsoppdrag.

 

Stort vekstpotensial

OTTS AS er en av Trøndelags største aktører på transportmekling, transport og terminaltjenester, og omsatte i 2016 for ca. 350 millioner kroner. Ca. 45 prosent av omsetningen er asfalt/massekjøring, mens resten fordeler seg på kran, langtransport og distribusjon. Selskapet ble etablert høsten 2011, og er et felles driftsselskap mellom Orkdal Transport AS og Transportsentralen Trondheim AS i Trondheim. Hovedkontoret er på Tiller i Trondheim, og selskapet har et eget distribusjonssenter på Grønøra Industriområde i Orkdal. 22 medarbeidere er ansatt i administrasjonen og OTTS har knyttet til seg 60 aksjonærbileiere med ca. 470 biler. – Sjåførene ser store fordeler med tn:bulkcargo. De slipper å kjøre innom kjørekontoret for å levere papirbaserte ordreunderlag. Alt overføres nå digitalt, sier Rognli. Hun kan fortelle at OTTS krever at sjåfører installerer tn:bulkcargo og bruker nettbrett for å kunne kjøre asfalt for OTTS.

 

Asfaltoppdrag

Stav_025 kopi.png

Bileier Eskild Stav kjører asfaltoppdrag for OTTS på sommer og høst. – Overgangen fra manuell til digital ordrehåndtering har vært som natt og dag for meg. Jeg taster inn oppdrag i nettbrettet og sender opplysningene elektronisk til kjørekontoret. tn:bulkcargo er et nyttig hjelpemiddel i min hektiske hverdag. Når jeg kjører hjem til Stjørdal om kvelden, går jeg inn nettbrettet og henter ut oversikt om hvor mye jeg har kjørt inn i dag, hver uke eller måned. Kjøredagen min er blitt mer digitalisert og jeg ser store fordeler med bruk av nettbrettet.

 

Bunkevis med håndskrevne ordrer

– Før tn:bulkcargo ble en realitet mottok vi mot slutten av hver måned bunkevis med håndskrevne ordreunderlag fra våre innleide sjåfører. Enkelte hadde heller ikke kontroll med hvor de befant seg. Resultatet var at vi ikke fikk fakturert kundene i tide, og oppgjøret til sjåførene og oss ble forsinket. Med tn:bulkcargo taster sjåførene dagens oppdrag inn i nettbrettet og sender det elektronisk til våre befraktere som kontrollerer underlaget før det sendes til kunde for godkjenning. Når vi får det i retur faktureres oppdraget. tn:bulkcargo har bidratt til både bedre kontroll, kvalitet og likviditet, og spart oss for mye plunder og heft, sier Rognli.

 

Vært med på utviklingen av tn:bulkcargo

Alf Lønvik

Befrakter Alf Lønvik i OTTS forteller at de har vært med på å utvikle tn:bulkcargo. – Sammen med TS Forum har vi jobbet aktivt mot Transportnett for å få et brukervennlig system. Vi er opptatt av at våre sjåfører fra sine nettbrett oppretter ordrene digitalt. Når sjåføren har utført oppdraget, fyller han/hun inn all informasjon i nettbrettet som overføres til oss elektronisk for kvalitetssjekk. Oppdraget priser seg selv på nettbrettet. Vi kontrollerer og sender det til kunde for godkjenning. Vi vurderer nå også å ta i bruk systemet på massetransport. tn:bulkcargo begynner nå å fungere tilfredsstillende.

 

Fakturerer kundene raskere

OTTS har ikke regnet på hvor mye de sparer med tn:bulkcargo. – På asfalt, som står for ca. 45 prosent av omsetningen, registrerer vi allerede store synergier. Med mellom 100-120 biler på veien i asfaltsesongen, er tn:bulkcargo et must for å håndtere økte volumer. For å nå vårt mål om å øke omsetningen betydelig de kommende årene, uten å øke administrasjonen, må vi digitalisere og effektivisere alle våre prosesser. Vi må være i front innenfor digitalisering for å frigjøre intern kapasitet og tilfredsstille kundenes og leverandørenes krav.  

 

Positive tilbakemeldinger

– tn:bulkcargo ble evaluert mot slutten av 2016 sammen med Transportnett. Tilsvarende evaluering blir nå foretatt mot slutten av 2017. Transportnett har vært lydhøre og imøtekommet flere av våre krav, sier Rognli. Hun legger til at OTTS har fokus på at systemet skal være enkelt og brukervennlig for sjåfør, befrakter og kunder. Transportnett har vært flinke til å finne frem til brukervennlige løsninger. Det er få kommandolinjer til leverandøren og vi får raskt svar på ting vi lurer på. Erfaring tilsier at det tar tid før all IT-funksjonalitet fungerer optimalt. Samtidig er det i kontinuerlig utvikling og vi vil aldri bli ferdig med å utvikle og forbedre slike systemer, avslutter Rognli.

tn:distribute app - Endring i visning av adresseinformasjon i ordrelisten

I versjon 661 har vi lagt til en endring for adresseinformasjons visning i ordrelisten basert på statustriggere.

Tidligere var det slik at adresse informasjonen i ordrelisten ble endret fra hente adresse til leveringsadresse når oppdraget ble "akseptert" av sjåføren. 

Vi vet flere av dere har ventet på at vi skulle gjøre endringer i statusprogressjonen slik at ETD tid/dato og henteadresse blir stående i ordrelisten til transportoppdraget er oppdatert med en "hentet"-status. 

tn-distribute_661.png

Bildet overviser er et oppdrag som er tildelt og er blitt akseptert av sjåføren. ETD tid/dato og henteadresse blir nå stående når sjåføren aksepterer oppdraget i ordrelisten.

tn-distribute.png

ETD tid/dato og henteadresse endres til ETA tid/dato og leveringsadresse når sjåføren setter status hentet /hentet terminal på oppdraget i app. 

Tips!

Man enkelt kan sette status på flere ordre samtidig ved å markere "boksene" til høyre på oppdrag i ordrelisten - trykk deretter "ferdig" og sett deretter ønsket status. 

Vi håper dette blir bra.  Ha en strålende dag!

Har du tatt i bruk din Transportnett Kundeportal?

En portal for deg som kunde hos oss

Skjermbilde 2017-11-09 kl. 12.27.21.png

Det skal være enkelt å ha kontroll på ditt partnerskap med oss som leverandør. Derfor har vi en egen Transportnett Kundeportal som skal gi deg overblikket du trenger.

Følg dine prosjekter i realtid

Få enkelt tilgang til alle prosjektene dine hos oss. Eksterne interessenter i dine prosjekter kan også gis tilgang til kundeportalen med egen pålogging. På den måten kan alle følge prosjektets fremdrift og oppgaver i realtid. Prosjektarbeidet får et felles utgangspunkt.

Opprett henvendelser til oss i TN

Som kunde har du en selvbetjeningsportal tilgjengelig 24/7 for å følge opp eksisterende supportsaker eller registrere nye kundeserviceforespørsler. Du vil kunne følge sakene dine og prosjekter som allerede er i gang, inkludert utvalgte filnotater, e-post og dokumenter, og du kan  også legge til oppgaver som må følges opp av teamet vårt.  

 
Skjermbilde 2017-11-09 kl. 12.23.59.png
 

Deling av dokumenter

I din kundeportal har du et utvalg av dokumenter tilgjengelig, enten de er knyttet til et salg, prosjekt, supportsak ( ticket) eller en e-post korrespondanse. Det skal være enkelt og trygt å dele dokumenter uten å måtte sende e-poster.

Skriftlige godkjenninger samlet ett sted

Vi jobber hele tiden med å forbedre vår kundereise. En viktig del av denne reiser er Sign-offs. Oftest praktisert i prosjekter med endringer, milepælsplaner og del leveranser. I kundeportalen har du enkel oversikt over sign-offs. Du kan kommentere dem og sette statuser. I tillegg mottar du varsel per e-post.

Fakturahistorikk

Du har full oversikt over alle fakturagrunnlag som er generert.

 

Dersom du ikke har mottatt påloggings informasjon til din Transportnett Kundeportal enda kan du ta kontakt så vil du få en invitasjon tilsendt!

LARS RYDE: Ny rådgiver i Transportnett

Lars Ryde

– IT-kompetansen som jeg tilegnet meg er relevant for stillingen som jeg nå bekler i Transportnett.

Lars Ryde er ansatt som rådgiver i Transportnett hvor han sammen med selskapets medarbeidere skal sy sammen skreddersydde IT- og logistikkløsninger for kunder. Oppgavene er allsidig og spennende og matcher yrkeserfaringen til Lars. Han har bl.a. jobbet som Driftssjef i RKC AS i Tønsberg som er importør og grossist av Gjør-Det-Selv produkter. Her lærte han alt av lager- og logistikkfunksjoner fra bunnen av. Denne erfaringen har kommet godt med i hans videre yrkeskarriere. Lars har videre jobbet i Bring Warehousing AS, hvorav 3 år som avdelingsleder og 3 år som logistikksjef. I tillegg har han arbeidet 4 ½ år for WebOn AS.