Ledige stillinger


 Systemkonsulent (Biztalk)

 Locus Solutions AS søker en systemkonsulent som kan styrke leveranseapparatet til nye og eksisterende kunder. Våre systemkonsulenter har varierte arbeidsoppgaver som er preget av mye kundekontakt. I hovedsak går arbeidsoppgavene ut på å levere og forvalte våre egenutviklede løsninger hos kunde. Vi er på jakt etter en person som kan være kundens rådgiver i bruk av våre løsninger.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Sørge for kobling av forretningsprosesser mot teknologisk automatisering

 • Utarbeide og formidle best praksis

 • Bistå med enhets-, integrasjons- og modul testing

 • Bidra i teamet som sparringspartner, støttespiller og pådriver for å utvikle helhetlige løsninger

 • Bidra med faglig støtte i workshop/designfasen av prosjekter og løsning

 • Sørge for kvalitetssikring av designutvikling og testing før overlevering til kunde

 • Følge oppsatte rutiner og arbeidsmetodikk i henhold til Locus Solutions til enhver tid gjeldende retningslinjer

KVALIFIKASJONER

Vi ønsker en medarbeider som brenner for integrasjonsprosjekter basert på BizTalk hvor tusenvis av brukere og transaksjoner spiller sammen. Kjennskap til .NET-baserte web-integrasjoner i team, er et grunnleggende kompetansekrav. Kunnskap på ASP.NET, C#, MVC og SQL er absolutt å foretrekke. Bred erfaring fra større integrasjonsprosjekter innen BizTalk er en fordel. I tillegg er det ønskelig med noe kjennskap til transport og logistikk bransjen. Det viktigste er likevel at du er villig til å lære mer om integrasjoner for å håndtere en dynamisk verdikjede innen transport og vareflyt, som stadig er i endring.

 

UTDANNINGSNIVÅ

 • Teknisk høyskole-/universitets utdanning på Masternivå

 • Minimum 4-5 års arbeidserfaring kan kompensere for manglende masterutdanning

 

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Analytisk

 • Ansvarsfull

 • Løsningsorientert

 • Initiativrik

 • Kundeorientert

 • Lagspiller, men også evne til å jobbe selvstendig

 • Fokus på kompetanseheving og kunnskapsdeling

 

VI TILBYR

 • Et selskap i vekst hvor du og dine kolleger skal bidra i kundereisen, ta nye markeder og sørge for gode leveranser til kundene

 • Innovativt og profesjonelt fagmiljø med mye kunnskap og kompetanse

 • Konkurransedyktige betingelser