Ledige stillinger


Senior utvikler (.NET)


Vi merker vekst og økt etterspørsel både fra eksisterende og nye kunder av vårt Log:nett TMS. Vi ønsker oss derfor en erfaren systemutvikler med fokus på kvalitetssikring av eksisterende tjenester og nyutvikling. Som del av vårt team vil du bidra aktivt i utarbeidelse av utviklingsstrategier og tjeneste utvikling for våre kunder. Stillingen rapporterer til COO.

 
ARBEIDSOPPGAVER

 • Utarbeide kravspesifikasjon og funksjonelle avklaringer
 • Utarbeide design og utvikling av fullstendige løsninger, tilpasninger og grensesnitt – fra konsept til implementering
 • Sørge for kobling av forretningsprosesser mot teknologisk automatisering
 • Bistå med enhets-, integrasjons- og modul testing
 • Bidra i teamet som sparringspartner, støttespiller og pådriver for å utvikle helhetlige løsninger
 • Bidra med faglig støtte i workshop/designfasen av prosjekter og løsning
 • Sørge for kvalitetssikring av systemutvikling og testing før overlevering til kunde
 • Følge oppsatte rutiner og arbeidsmetodikk i henhold til Transportnetts til enhver tid gjeldende retningslinjer

 

KVALIFIKASJONER


Vi ønsker en senior utvikler som brenner for faget og har kjennskap til Microsoft Azure og erfaring med utvikling av .NET-baserte web-løsninger i team. Du har omfattende kunnskap på ASP.NET, C#, MVC og SQL, og det forventes at du har god erfaring med frontend-teknologi (HTML5, CSS3, JavaScript). Kodekvalitet er et must, og bred erfaring fra større utviklingsprosjekter innen systemintegrasjon og avanserte nettløsninger er en fordel. I tillegg er det ønskelig med noe kjennskap til transport og logistikk bransjen. Det viktigste er likevel at du er villig til å lære mer om hvordan løsninger for å håndtere en dynamisk verdikjede innen transport og vareflyt stadig er i endring.

 
UTDANNINGSNIVÅ

 • Teknisk høyskole-/universitets utdanning på Masternivå
 • Minimum 4-5 års arbeidserfaring kan kompensere for manglende masterutdanning

 

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Analytisk
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik
 • Kundeorientert
 • Lagspiller, men også evne til å jobbe selvstendig
 • Fokus på kompetanseheving og kunnskapsdeling

 

VI TILBYR

 • Et selskap i vekst hvor du og dine kolleger skal bidra i kundereisen, ta nye markeder og sørge for gode leveranser til kundene
 • Innovativt og profesjonelt fagmiljø med mye kunnskap og kompetanse
 • Nært samarbeide med Microsoft hvor vi er Gold Partner
 • Konkurransedyktige betingelser

 


Senior utvikler / arkitekt ( Biztalk)

Som første TMS leverandør i Norge flytter vi alle tjenester over til Azure Service Fabric. Vi ønsker oss derfor en erfaren utvikler/arkitekt med fokus på design og implementasjon av BizTalk baserte integrasjonsløsninger. Som del av vårt team vil du bidra aktivt i utarbeidelse av integrasjonsløsninger og design utvikling for våre kunder. Stillingen rapporterer til COO.

 

ARBEIDSOPPGAVER

 • Utarbeide design og utvikle fullstendige løsninger, tilpasninger og grensesnitt – fra konsept til implementering
 • Sørge for kobling av forretningsprosesser mot teknologisk automatisering
 • Utarbeide og formidle best praksis
 • Bistå med enhets-, integrasjons- og modul testing
 • Bidra i teamet som sparringspartner, støttespiller og pådriver for å utvikle helhetlige løsninger
 • Bidra med faglig støtte i workshop/designfasen av prosjekter og løsning
 • Sørge for kvalitetssikring av designutvikling og testing før overlevering til kunde
 • Følge oppsatte rutiner og arbeidsmetodikk i henhold til Transportnetts til enhver tid gjeldende retningslinjer

 

KVALIFIKASJONER

Vi ønsker en senior utvikler/arkitekt som brenner for integrasjonsprosjekter basert på BizTalk hvor tusenvis av brukere og transaksjoner spiller sammen. Kjennskap til Microsoft Azure og erfaring med utvikling av .NET-baserte web-integrasjoner i team er et must . Du har omfattende kunnskap på ASP.NET, C#, MVC og SQL, og det forventes at du har god erfaring med frontend-teknologi (HTML5, CSS3, JavaScript). Bred erfaring fra større integrasjonsprosjekter innen BizTalk er en fordel. I tillegg er det ønskelig med noe kjennskap til transport og logistikk bransjen. Det viktigste er likevel at du er villig til å lære mer om hvordan integrasjoner for å håndtere en dynamisk verdikjede innen transport og vareflyt stadig er i endring.

 

UTDANNINGSNIVÅ

 • Teknisk høyskole-/universitets utdanning på Masternivå
 • Minimum 4-5 års arbeidserfaring kan kompensere for manglende masterutdanning

 

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Analytisk
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik
 • Kundeorientert
 • Lagspiller, men også evne til å jobbe selvstendig
 • Fokus på kompetanseheving og kunnskapsdeling

 

VI TILBYR

 • Et selskap i vekst hvor du og dine kolleger skal bidra i kundereisen, ta nye markeder og sørge for gode leveranser til kundene
 • Innovativt og profesjonelt fagmiljø med mye kunnskap og kompetanse
 • Nært samarbeide med Microsoft hvor vi er Gold Partner
 • Konkurransedyktige betingelser