HVEM Vi er

Vi etterstreber hele tiden å levere løsninger med den beste kvaliteten, følge den teknologiske utviklingen og ha de beste hodene i bransjen ansatt. Med variert kompetanse og ulike bakgrunner er vi et sterkt lag med god faglig tyngde. Sammen sørger vi for at våre kunder har best mulige forutsetninger for å lykkes med å ta i bruk våre verktøy.

 

CORE-BUSINESS

Vi er en IT bedrift og leverer et TMS- system (Transport Management System) til ulike aktører innen transport- og logistikkbransjen. 

 

Vår forretningsidè

Vi skal utvikle logistikksystemer basert på elektronisk kommunikasjon for transportører og transportkjøpere. Våre løsninger skal være tilpasningsdyktige og kunne bygges på kundens eksisterende rutiner og systemer. Vi skal levere kvalitet, effektivisere og være lønnsomme for våre kunder.

 

COMPETETIVE EDGE

Vi har ikke lenger et sett med unike løsninger som revolusjonerer verdikjedene dine, men vi gjør dem enklere og mer effektive. Og vi vil være best på akkurat det! 

 

Ting tar tid

Vi prøver å ikke reagere på endringer i et presset marked med å endre løsningene våre. Men respekterer heller det gode stykket arbeid og den tiden som skal til for å utvikle en enda bedre løsning.