Driftsmeldinger

Det er for tiden ingen feil i våre systemer.


26.02.2018 - kl 18:40 Stans i overføring av ordre fra Unitrans til PDA

Feilen vedr stans i overføring av ordre fra Unitrans til PDA er nå rettet.

Vi beklager feilen dette har medført for våre kunder


26.02.2018 - kl 18:15 Stans i overføring av ordre fra Unitrans til PDA

Våre transportørkunder med integrasjon til Unitrans vil oppleve at det ikke overføres ordre til til PDA og app.

Vi beklager konsekvensen dette medfører for våre kunder.

Ny status innen 4 timer - kl 22:15.


26.02.2018 - kl 14:15 Stans i overføring av ordre fra Unitrans til PDA

Våre transportørkunder med integrasjon til Unitrans vil oppleve at det ikke overføres ordre til til PDA og app.

Vi beklager konsekvensen dette medfører for våre kunder.

Ny status innen 4 timer - kl 18:15.


 

26.02.2018 - kl 13:45 Stans i overføring av ordre fra Unitrans til PDA

Våre transportørkunder med integrasjon til Unitrans vil oppleve at det ikke overføres ordre til PDA og app. 

Vi beklager konsekvensen dette medfører for våre kunder.

Ny status innen 30 minutter - kl 14:15.


22.02.2018 - kl 16:34 Stans i overføring av ordre til og fra Unitrans

Feilen vedr. stans i overføring av filer til/fra Unitrans er nå rettet.

Vi beklager konsekvensen dette har medført for våre kunder!


22.02.2018 - kl 16:09: Stans i overføring av ordre til og fra Unitrans

Våre transportørkunder med integrasjon til Unitrans vil oppleve at ordre ikke overføres til / fra Unitrans.

Vi beklager konsekvensen dette har for våre kunder!

Ny status innen 4 timer - kl 20:15.


22.02.2018 - kl 15:15: Stans i overføring av ordre til og fra Unitrans

Våre transportørkunder med integrasjon til Unitrans vil oppleve at ordre ikke overføres til / fra Unitrans.

Vi beklager konsekvensen dette har for våre kunder!

Ny status om 30 minutter - kl 15:45.


22.02.2018 - kl 14:42: Stans i overføring av ordre til og fra Unitrans

Våre transportørkunder med integrasjon til Unitrans vil oppleve at ordre ikke overføres til / fra Unitrans.

Ny status om 30 minutter.


22.02.2018 - kl 14:15: Stans i overføring av ordre til og fra Unitrans

Våre transportørkunder med integrasjon til Unitrans vil oppleve at ordre ikke overføres til / fra Unitrans.

Ny status om 30 minutter.


20.02.2018 - kl 18:00: Vedlikeholdsarbeid i filbehandling avsluttet

Vi har utført vedlikeholdsarbeid i behandling av filer. 


20.02.2018 - kl 10:55: Vedlikeholdsarbeid i filbehandling

Vi skal vedlikeholde behandling av filer på Biztalk. Det er muligheter for at våre kunder vil oppleve driftsforstyrrelser. 


06.02.2018 - Kl 08:00: Treghet i behandling filer

Flere kunder opplevde at det var tregheter i overføring av EDI.

Behandling av filer går nå som normalt.

Beklager alle ulemper dette medfører for våre kunder !


23.01.2018 - Kl 13:45: Problemer med databasen

Flere kunder har meldt inn at det ikke er mulig å logge inn i systemet.

Systemer et nå tilgjengelig som vanlig igjen.

Beklager alle ulemper dette medfører for våre kunder!